Nhập vào đây để tìm kiếm

Tôi có thể thay đôi thông tin nhận thưởng của minh sau khi đã quy đổi phần thưởng không?

Sau khi bạn đổi phần thưởng, chúng tôi sẽ gửi một email đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn có chứa tất cả thông tin chi tiết của bạn.


Hãy đảm bảo rằng:

  1. Bạn đã chọn phần thưởng muốn đổi
  2. Bạn kiểm tra số điện thoại di động và chi tiết email của mình trước khi nhấn vào "Gửi"
  3. Hộp thư đến của bạn đang hoạt động để xem email từ milieu


Milieu Surveys không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản đổi nào bị chuyển hướng sai đến tài khoản của người khác do lỗi của người dùng.


Nếu bạn đã gửi thông tin chi tiết không chính xác (chẳng hạn như số điện thoại) cho yêu cầu nhận thưởng của mình, vui lòng Liên hệ với chúng tôi trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đổi thưởng.

Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho các đối tác phần thưởng của mình về những thay đổi, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng thay đổi sẽ được thực hiện. Khi quá trình chuyển đã hoàn tất, chúng tôi sẽ không thể hoàn tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.