Nhập vào đây để tìm kiếm

Tôi có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình không?

Để điều chỉnh sửa hồ sơ cá nhân hoặc thông tin nhân khẩu học của mình, vui lòng nhấp chọn biểu tượng 'Hồ sơ' ở thanh điều hướng.


Trong mục 'Chỉnh sửa hồ sơ', bạn có thể chỉnh sửa:

  • Tên họ
  • Tên gọi
  • Ngôn ngữ
  • Mật khẩu (chỉ dành cho đăng nhập bằng phương thức email thông thường)Khi đăng ký tạo tài khoản, bạn được yêu cầu cung cấp Ngày sinh và Giới tính của mình. Nếu thông tin này bị thiếu và/hoặc không chính xác, bạn sẽ không thể nhận được khảo sát và bạn sẽ không thực hiện được bất kỳ quy trình xác minh nào với nhóm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về độ tuổi tối thiểu được tham gia sử dụng, hãy tham khảo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.


Nếu bạn cảm thấy thông tin của mình bị thiếu và/hoặc không chính xác, vui lòng Liên hệ với chúng tôi (LƯU Ý: bạn chỉ được phép thay đổi thông tin này một lần duy nhất).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.