Nhập vào đây để tìm kiếm

Làm thế nào để tôi xác minh tài khoản?

Các bước xác minh khác nhau tùy thuộc vào phương thức đăng nhập.


Facebook / Apple ID

  • Nhập thông tin chi tiết (email phải giống với tài khoản Facebook của bạn, đã được xác minh ở đó và đang Hoạt động).
  • Không có email xác minh nào được gửi vì nó đồng bộ với tài khoản Facebook của bạn.


Địa chỉ email thông thường

  • Nhập thông tin chi tiết (email phải Đang hoạt động để nhận nhận được thư gửi đến).
  • Email xác minh sẽ được gửi. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến/các mục thư rác của bạn.Là một phần trong các biện pháp bảo mật của chúng tôi, tài khoản của bạn không thể được kích hoạt theo cách thủ công. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra tất cả các thư mục trong email.


Xin lưu ý rằng các khoản đổi thưởng trong tương lai cũng sẽ được gửi đến email của bạn - vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn giữ cho tài khoản email Hoạt động. :)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.