พิมพ์เรื่องที่คุณต้องการค้นหาที่นี่

ทำไมฉันเจอข้อความแสดงข้อผิดพลาด และไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

หากคุณพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นั้น อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • การตอบคำถามสำหรับทดสอบความตั้งใจผิดพลาด (คำตอบที่ไม่สอดคล้องกัน)
  • การเข้าสู่ระบบมากกว่า 1 บัญชี
  • การเข้าสู่ระบบจากหลายอุปกรณ์


โปรดเยี่ยมชมบทความที่เกี่ยวข้องได้ที่:



คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

Send feedback
ขอโทษด้วยที่เราช่วยอะไรไม่ได้เลย ช่วยเราปรับปรุงบทความนี้ด้วยข้อมูลการตอบกลับของคุณ