Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao tôi thấy có tin nhắn báo lỗi và tôi không thể truy cập ứng dụng?

Dưới đây là những lí do thường gặp trong trường hợp của bạn:

  1. Không đạt tiêu chuẩn Câu hỏi kiểm tra chú ý (câu trả lời không nhất quán)
  2. Phát hiện một tài khoản đăng nhập trên nhiều thiết bị
  3. Phát hiện nhiều tài khoản đăng nhập trên cùng một thiết bị


Vui lòng tham khảo các tài liệu có liên quan sau:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.