Nhập vào đây để tìm kiếm

Chuyện gì nếu tôi cung cấp sai thông tin nhận phần thưởng?

Nếu bạn bị cung cấp sai thông tin nhận thưởng, hãy Liên hệ chúng tôi trong vòng 48h để có thể được giải quyết nhanh nhất.Lưu ý rằng chúng tôi không đảm bảo hoàn toàn có thể giải quyết được cho bạn nếu bạn cung cấp thông tin sai, do đó vui lòng chú ý khi quy đổi phần thưởng.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.