Nhập vào đây để tìm kiếm

Tôi có thể thay đổi phần thưởng khác sau khi đã tiến hành quy đổi điểm không?

Bạn sẽ không thể thay đổi phần thưởng khác sau khi đã tiến hành quy đổi điểm. Do đó, hãy chọn lựa kỹ lưỡng trước khi quy đổi để tránh trường hợp không hài lòng với phần thưởng nhé !

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.