Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao điểm của tôi lại hoàn về sau khi đã đổi điểm thưởng?

Sau khi bạn xác nhận quy đổi phần thưởng, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tất đổi thưởng qua các đối tác phần thưởng của chúng tôi với các thông tin đổi thưởng (email/số điện thoại) mà bạn đã cung cấp.


Nếu bạn nhận được email từ chúng tôi nói rằng phần thưởng gần đây của bạn không thành công, điều này có thể xảy ra do sai sót trong các thông tin bạn cung cấp (ví dụ: số điện thoại) và đối tác phần thưởng không thể gửi phần thưởng tới cho bạn. Bạn có thể tiến hành đổi các phần thưởng khác. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.