พิมพ์เรื่องที่คุณต้องการค้นหาที่นี่

คะแนนของฉันจะหมดอายุไหม?

คะแนนของคุณจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ หลังจากระบบตรวจพบว่า บัญชีของคุณไม่มีการใช้งานมาเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน บัญชีของคุณจะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติและคุณจะสูญเสียคะแนนทั้งหมดที่ได้สะสมมา หากคุณต้องการเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้ง คุณจะต้องส่งคำขอเพื่อเปิดการใช้งานอีกครั้ง  อย่างไรก็ตาม เราจะไม่สามารถคืนคะแนนเดิมของคุณได้หลังจากที่บัญชีของคุณได้หมดอายุไปแล้ว ทั้งนี้ตราบเท่าที่คุณเข้าทำแบบสำรวจอย่างน้อย 1 ครั้งภายในระยะเวลา 12 เดือน คะแนนที่สะสมในบัญชีของคุณจะไม่มีวันหมดอายุ


ตัวอย่าง:

  • คุณเข้าทำแบบสำรวจเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2020
  • คุณต้องทำแบบสำรวจอย่างน้อยอีก 1 ครั้งภายใน 12 เดือนข้างหน้า (ตั้งแต่ 2 ม.ค. 2020-31 ธ.ค. 2020) เพื่อให้บัญชีและคะแนนของคุณยังคงใช้งานได้อยู่
  • คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลจากเราก่อนวันหมดอายุ
  • หากไม่มีการเข้าทำแบบสำรวจก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2020 คะแนนทั้งหมดจะถูกดึงกลับ และบัญชีของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

Send feedback
ขอโทษด้วยที่เราช่วยอะไรไม่ได้เลย ช่วยเราปรับปรุงบทความนี้ด้วยข้อมูลการตอบกลับของคุณ