Taip di sini untuk mencari

Mengapa aplikasi Milieu Survei saya rosak atau bermasalah?

Aplikasi bermasalah mungkin disebabkan oleh beberapa sebab. Dalam kebanyakan kes, masalah teknikal dapat diselesaikan dengan menghapus dan memasang semula aplikasi Milieu Survei di telefon anda. Memadam dan memasang semula aplikasi Milieu Survei tidak akan mempengaruhi mata terkumpul atau tahap status akaun berdaftar anda.


Untuk peranti Android, pastikan anda memasang versi terbaru aplikasi Milieu Survei. Peranti pada sistem operasi Android yang lebih lama (Android 4.0 ke bawah) mungkin menghadapi masalah. Sebelum anda memasang semula, kosongkan data dan cache Aplikasi Milieu Survei.


Namun, jika anda terus mengalami masalah teknikal, berikan kami perincian masalah tersebut bersama tangkapan layar masalah / ralat yang anda hadapi dan model telefon anda melalui Hubungi Kami.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.